Skip to content

Arbeta hos oss

Fyll i intresseanmälan för att arbeta vid Fysiocenter Odenplan så blir du kontaktad inom ca 7 arbetsdagar. En säkerhetskontroll sker av alla personer som söker arbete vid mottagningen.

Intresseanmälan


Ditt namn*

Ditt personnummer (fullständigt)*

HSA-id nr*

Företagsnamn

Organisationsnummer

Telefon*

E-post*

Adress*

Postnummer*

Ort*


Egen etablering
JaNej

Om Ja, vilket område i Stockholm är etableringen knuten till

Vilket år fick du din sjukgymnastlegitimation från Socialstyrelsen?*

Avser du att arbeta heltid enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik
JaNej

Om Nej uppge antal % du vill arbeta


Utbildning (begränsa till 5 punkter)


Anställningar (begränsa till 5 punkter)


Är du i konkurs eller likvidation, är under tvångsförhandling eller är föremål för ackord - eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.
JaNej

Är du föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
JaNej

Är du dömd för brott avseende yrkesutövning genom lagakraftvunnen dom.
JaNej

Har du gjort dig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen.
JaNej

Inte har fullgjort dina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige eller annat land.
JaNej