Skip to content

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst AB är Sveriges största vårdföretag inom privatdriven sjukvård och tandvård. Ägarna är främst de verksamma läkarna, sjukgymnasterna och tandläkarna som driver företagets mottagningar runt om i landet.

Praktikertjänst Hälso- och sjukvård satsar på småskalig och nära sjukvård. På uppdrag av landsting och regioner driver vi vårdcentraler, läkarhus, specialist- mottagningar, närsjukhus och andra medicinska centra. Praktikertjänst är också Sveriges största privata aktör inom röntgendiagnostik.

Praktikertjänst har bedrivit hälso- och sjukvård sedan 1960 och har genom åren fått en unik och bred erfarenhet av småskaligt vårdföretagande.

Vill du veta mer?