Skip to content

Vad vi behandlar

Idrottsrelaterade skador

Tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Tennisarmbåge eller tennisarm, även kallat lateral epikondylit, är smärta eller inflammation i muskelfästena på utsidan av armen nära armbågen.

Golfarmbåge (medial epikondylit)

Golfarmbåge, även kallat medial epikondylit, är smärta eller inflammation i muskelfästena på insidan av armen nära armbågen.

Skuldersmärta/instabil skuldra

Skuldersmärta kan vara olika typer av smärta som uppstår i leder, senor eller muskler i eller omkring axelområdet. I många fall beror smärtan på en skada relaterad till rotatorkuffen.

Skada i rotatorkuffen

Rotatorkuffen består av fyra muskler som sammanför benen i skuldran, nämligen humerus (överarmsbenet) och scapula (skulderbladet). En skada kan uppstå i någon av de fyra musklerna eller i flera muskler samtidigt.

Stressfraktur

En stressfraktur är en skada som kan uppstå vid överbelastning eller belastning under en längre tidsperiod. En stressfraktur orsakar små sprickor i skelettet, men till skillnad från en vanlig skelettfraktur som uppstår när skelettet utsätts för mycket kraftigt tryck orsakas en stressfraktur av lägre tryck på skelettet upprepade gånger under en längre tid.

Stukning/muskelsträckning

Stukningar och sträckningar uppstår när ligament, muskler eller senor sträcks ut för långt, och kan till och med resultera i att de helt eller delvis går av.

Meniskskador

En meniskskada uppstår när en av de två meniskerna i knäleden är trasig eller har gått av helt.

Korsbandsskador

Korsbandsskador (både på främre och bakre korsbandet) är vanliga knäskador, i synnerhet för idrottsutövare. Det främre och bakre korsbandet är två av fyra ligament som stabiliserar knäleden och som gör att knät kan röra sig framåt och bakåt utan att flyttas i sidled.

MCL-/LCL-skada/stukning

Mediala kollateralligamentet (MCL) och laterala kollateralligamentet (LCL) är två av fyra ligament i knät som tillsammans med främre och bakre korsbandet ger stabilitet i knäleden.

Hälseneinflammation

Hälseneinflammation är inflammation, irritation eller degeneration av vävnaden i hälsenan, vilket orsakar smärta i hälen eller i underbenet ovanför hälen.

Benhinneinflammation

Benhinneinflammation är en skada som orsakar smärta i framsidan av underbenet (längs kanten på skenbenets fram- och insida). Smärtan orsakas av överansträngning av skenbenet (tibia) och de muskelfästen som förbinder musklerna i underbenet med skenbenet.

Nacksmärtor

Sträckning i nacken/nackspärr

Sträckningar i nacken och nackspärr är mycket vanliga skador på nacken, vilket resulterar i smärta, stelhet, muskelkramp eller svaghet. En sträckning i nacken är en skada på ligamenten i nacken. Nackspärr är skador på musklerna i nacken.

Diskbråck i nacken

Diskbråck i nacken (cervikalt diskbråck) uppstår när en cervikal disk i nacken pressar på en nerv och orsakar smärta som strålar ut i armen, och orsakar ibland även stickningar, domningar eller svaghet.

Nervinklämning (cervikal radikulopati)

Nervinklämning (cervikal radikulopati) är ett tillstånd där en skada som uppstår nära en nervrot mellan halskotorna (i nacken) orsakar smärta, svaghet och domningar på andra ställen längs nervbanan, t.ex. armar, axlar, händer, handleder och fingrar.

Muskelkramp

Muskelkramp är en ofrivillig sammandragning av en muskel eller en känsla av muskelspänning. Den uppstår plötsligt, är vanligtvis smärtsam och varar oftast inte länge.

Degenerativ disksjukdom

Degenerativ disksjukdom beror på förändringar som uppstår i diskarna längs med ryggraden i takt med en persons naturliga åldrande. Ryggradsdiskarna fungerar som stötdämpare för ryggraden, separerar kotorna och gör ryggraden rörlig. De här diskarna slits med tiden och kan orsaka smärtfulla tillstånd som exempelvis diskbråck, ryggradsförträngning eller osteoartrit.

Artrit

Det finns många olika typer av artrit, ett tillstånd som framför allt orsakar inflammation, smärta och begränsad rörlighet i lederna. Artrit orsakas av att brosk som omger lederna bryts ned. Detta brosk fungerar normalt som en stötdämpare och förhindrar även att friktion uppstår mellan ben.

Ryggvärk

Sträckning i bröstryggen eller ländryggen

Sträckning i bröstryggen eller ländryggen innebär en skada på den mjuka vävnaden i ryggen. Det kan både innefatta skador på ligament/diskar och muskler/senor.

Skolios

Skolios är ett tillstånd där ryggraden vrider sig i sidled eller bort från mitten av ryggen. De flesta skolioser är lindriga, men de extrema fallen kan orsaka problem med lung- och andningsfunktionen.

Nervrotspåverkan (radikulopati)

Radikulopati är ett tillstånd där en skada som uppstår nära en nervrot i ryggraden orsakar smärta, stickningar, försvagning eller domning på andra ställen längs nervbanan.

Muskelkramp

Muskelkramp är en ofrivillig sammandragning av en muskel eller en känsla av muskelspänning. Den uppstår plötsligt, är vanligtvis smärtsam och varar oftast inte länge.

Degenerativ disksjukdom

Degenerativ disksjukdom beror på förändringar som uppstår i diskarna längs med ryggraden i takt med en persons naturliga åldrande. Ryggradsdiskarna fungerar som stötdämpare för ryggraden, separerar kotorna och gör ryggraden rörlig. De här diskarna slits med tiden och kan orsaka smärtfulla tillstånd som exempelvis diskbråck, ryggradsförträngning eller osteoartrit.

Artrit

Det finns många olika typer av artrit, ett tillstånd som framför allt orsakar inflammation, smärta och begränsad rörlighet i lederna. Artrit orsakas av att brosk som omger lederna bryts ned. Detta brosk fungerar normalt som en stötdämpare och förhindrar även att friktion uppstår mellan ben.

Kotglidning/spondylolistes

Spondylolistes är ett tillstånd där en kota i ländryggen inte kan upprätthålla sin position och glider framåt mot ett ben nedanför.

Dysfunktion i sakroiliakaleden

Dysfunktion i sakroiliakaleden avser smärta som utgår från sakroiliakaleden. Leden sitter bredvid ryggraden och förbinder korsbenet (det triangelformade benet längst ned på ryggraden) med tarmbenet på höger resp. vänster höftben.

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom är ett tillstånd där piriformismuskeln trycker ihop eller irriterar ischiasnerven, vilket orsakar smärta i nerven i skinkorna, på baksidan av benet och i ländryggen.

Ischias

Ischias avser smärta, stickningar, domning eller försvagningar i benen på grund av att ischiasnerven i ländryggen skadas eller kommer i kläm. Smärtan börjar i ländryggen och sprider sig via skinkorna ned till benet.

Skulderskador

Stukning av skuldran

Stukning av skuldran innebär en skada på den mjuka vävnaden i axeln.

Frusen skuldra (adhesiv kapsulit)

Adhesiv kapsulit eller frusen skuldra är ett tillstånd där man inte kan röra skuldran normalt på grund av smärta och inflammation i skuldrans ledkapsel.

Impingement i skulderleden

Impingement i skulderleden uppstår när rotatorkuffen utsätts för tryck från en del av skulderbladet när armen lyfts. Senorna i rotatorkuffen trycks ihop mellan skulderbladet och humerus (överarmsbenet), vilket orsakar inflammation (seninflammation eller slemsäcksinflammation) som kan orsaka smärta, stelhet, ömhet, begränsad rörlighet etc.

Skada i rotatorkuffen

Rotatorkuffen består av fyra muskler med omliggande senor som sammanför humerus (överarmsbenet) med skulderleden, och som gör att armen kan rotera och lyfta. Musklerna eller senorna i rotatorkuffen kan skadas helt eller delvis, och skadorna kan uppstå till följd av ett plötsligt trauma eller fall.

Inflammation i bicepssenan

Inflammation i bicepssenan är ett tillstånd som orsakar smärta och svaghet i främre delen av skuldran och i överarmen på grund av inflammation och irritation i bicepssenan.

Skuldertendinit/-bursit

Termerna skuldertendinit och skulderbursit används ofta för att indikera att det är en inflammation inom skulderleden, antingen i senorna i rotatorkuffen eller i bursa, den vätskefyllda säcken som omger senorna.

Instabil skuldra

Kroniskt instabil skuldra uppstår när lösa ligament inom skulderleden gör att humerus (överarmsbenet) upprepade gånger går ur led från skuldrans ledskål.

Artrit

Det finns många olika typer av artrit, ett tillstånd som framför allt orsakar inflammation, smärta och begränsad rörlighet i lederna. Artrit orsakas av att brosk som omger lederna bryts ned. Detta brosk fungerar normalt som en stötdämpare och förhindrar även att friktion uppstår mellan ben.

Tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Tennisarmbåge eller tennisarm, även kallat lateral epikondylit, är smärta eller inflammation i muskelfästena på utsidan av armen nära armbågen. I vissa fall kan en sena som fäster musklerna i armbågsbenet gå sönder delvis.

Golfarmbåge (medial epikondylit)

Golfarmbåge, även kallat medial epikondylit, är smärta eller inflammation i muskelfästena på insidan av armen nära armbågen. I vissa fall kan senan som fäster musklerna i armbågsbenet gå sönder delvis.

Armbågsskador

Tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Tennisarmbåge eller tennisarm, även kallat lateral epikondylit, är smärta eller inflammation i muskelfästena på utsidan av armen nära armbågen.

Golfarmbåge (medial epikondylit)

Golfarmbåge, även kallat medial epikondylit, är smärta eller inflammation i muskelfästena på insidan av armen nära armbågen.

Neuropati i ulnarnerven

Neuropati i ulnarnerven är ett tillstånd där ulnarnerven, en stor nerv som går från halsen längs med armen till handen, blir inflammerad på grund av att nerven kläms.

Stukning av armbågen

Stukning av armbågen innebär en skada på den mjuka vävnaden i armbågen.

Olekranonbursit

Olekranonbursit är ett tillstånd där bursa, den vätskefyllda säcken som finns längst upp på armbågen mellan armbågsbenen och huden, blir inflammerad.

Hand- och handledsskador

Morbus de Quervain

Vad är morbus de Quervain? Morbus de Quervain kallas även stenoserande tendovaginit och är ett tillstånd när senorna på insidan av handleden nära tumbasen (extensor pollicis brevis och abductor pollicis longus) är inflammerade.

Seninflammation

Vad är seninflammation? Seninflammation är inflammation eller irritation i en sena, en bindvävsstruktur som förbinder muskler med ben. Det finns hundratals senor runtom i hela kroppen.

Ganglioncysta

Vad är en ganglioncysta? En ganglioncysta, även kallat bibelcysta, är en benign tumörliknande utväxt på fingrarna, händerna eller handlederna som sitter på en sena eller en led.

Karpaltunnelsyndrom

Vad är karpaltunnelsyndrom? Karpaltunnelsyndrom är ett tillstånd där mediannerven i handleden kommer i kläm, vilket orsakar smärta, stickningar, försvagning eller domning på insidan av handen och fingrarna.

Artrit

Vad är artrit? Det finns många olika typer av artrit, ett tillstånd som framför allt orsakar inflammation, smärta och begränsad rörlighet i lederna.

Stukad/vrickad hand/handled

Vad är stukad/vrickad hand/handled? Stukad/vrickad hand/handled innebär en skada på den mjuka vävnaden i handleden, handen eller fingrarna.

Triggerfinger

Vad är triggerfinger? Triggerfinger kallas även stenoserande tenosynovit och är en låsning av fingerleden som beror på begränsad rörlighet hos senorna som öppnar och stänger fingret.

Höftskador

Seninflammation

Vad är seninflammation? Seninflammation är inflammation eller irritation i en sena, en bindvävsstruktur som förbinder muskler med ben. Det finns hundratals senor runtom i hela kroppen.

Trochanterbursit

Vad är trochanterbursit? Trochanterbursit kallas även höftbursit och är en inflammation i bursa, den vätskefyllda säcken som finns mellan den stora trochantern (det stora benutskottet på lårbenet) och en sena som går över benet inuti höftleden.

Artrit

Vad är artrit? Det finns många olika typer av artrit, ett tillstånd som framför allt orsakar inflammation, smärta och begränsad rörlighet i lederna.

Stukning av höften

Stukning av höften innebär en skada på den mjuka vävnaden i höftområdet.

Knäskador

Meniskskador

En meniskskada uppstår när en av de två meniskerna i knäleden är trasig eller har gått av helt.

Korsbandsskador

Korsbandsskador (både på främre och bakre korsbandet) är vanliga knäskador, i synnerhet för idrottsutövare. Det främre och bakre korsbandet är två av fyra ligament som stabiliserar knäleden och som gör att knät kan röra sig framåt och bakåt utan att flyttas i sidled.

MCL-/LCL-skada/stukning

Mediala kollateralligamentet (MCL) och laterala kollateralligamentet (LCL) är två av fyra ligament i knät som tillsammans med främre och bakre korsbandet ger stabilitet i knäleden.

Patellofemoralt smärtsyndrom

Patellofemoralt smärtsyndrom är en av de vanligare idrottsrelaterade knäskadorna och beskriver ett tillstånd som orsakar smärta på baksidan av och kring knäskålen.

Patellarsenetendinos

Patellarsenetendinos, även kallat “hopparknä”, är en inflammation i patellarsenan, en bindvässtruktur som förbinder patella (knäskålen) med tibia (skenbenet).

Slemsäcksinflammation i knät

Slemsäcksinflammation i knät är en inflammation i bursa, en vätskefylld säck som finns mellan benen och senorna i knäleden.

Seninflammation

Seninflammation är inflammation eller irritation i en sena, en bindvävsstruktur som förbinder muskler med ben. Det finns hundratals senor runtom i hela kroppen.

Iliotibialbandssyndrom

Liotibialbandssyndrom (eller ITB-syndrom eller ITBS) är en vanlig löparrelaterad skada där iliotibialbandet (ett band med vävnad som går längs utsidan av låret och stabiliserar knät) blir inflammerat på grund av friktion. Detta orsakar smärta på utsidan av knät och i nedre delen av låret.

Chondromalacia patellae

Chondromalacia patellae (femuropatellärt smärtsyndrom, knäskålssmärtor) innebär degeneration av brosket under patella (knäskålen) vilket orsakar smärta i framsidan av knät.

Artrit

Det finns många olika typer av artrit, ett tillstånd som framför allt orsakar inflammation, smärta och begränsad rörlighet i lederna.

Fotleds- och fotskador

Vrickning/stukning av fotleden

Vrickning eller stukning av fotleden innebär en skada på den mjuka vävnaden i fotleden. Ibland definieras stukning som skador på ligamenten (de band av vävnad som förbinder ben) i leden, och med vrickning menas skador på muskler och senor.

Hälseneinflammation

Hälseneinflammation är inflammation, irritation eller degeneration av vävnaden i hälsenan, vilket orsakar smärta i hälen eller i underbenet ovanför hälen.

Seninflammation

Seninflammation är inflammation eller irritation i en sena, en bindvävsstruktur som förbinder muskler med ben. Det finns hundratals senor runtom i hela kroppen.

Benhinneinflammation

Benhinneinflammation är en skada som orsakar smärta i framsidan av underbenet (längs kanten på skenbenets fram- och insida).

Instabil fotled

Kroniskt instabil fotled är ett tillstånd där fotleden konstant ”viker sig” under fysiska aktiviteter som promenader eller genom att bara stå stilla, eller när fotleden utsätts för vikt- eller tryckbelastning.

Tarsaltunnelsyndrom

Tarsaltunnelsyndrom är ett tillstånd där den bakre tibialnerven i tarsaltunneln på insidan av fotleden kläms och orsakar smärta, stickningar, domning eller försvagningar i fotleden och foten.

Hälsporre

Hälsporre är ett tillstånd som orsakar smärta, irritation, inflammation och svullnad i senan under fotsulan som fäster på hälbenet.

Artrit

Det finns många olika typer av artrit, ett tillstånd som framför allt orsakar inflammation, smärta och begränsad rörlighet i lederna.