Skip to content

Vanliga frågor & svar

 • Alternativ 1:

  Du ringer vår receptionist på tel. 08-31 02 02 som tar dina kontaktuppgifter och återkommer med förslag på tid till dig.

  Alternativt 2:

  Vi följer strikt sekretesslagen, patientjournallagen, lagen om vårdregister och arkivlagen. Av denna anledning så kommer du som patient endast kunna kommunicera elektroniskt med oss via www.minavårdkontakter.se

  Så här fungerar det:

  1. Du ansöker om ett konto i www.minavårdkontakter.se Support för Mina vårdkontakter via 08-123 135 00.
  2. Inom 1 dag får du ett lösenord hem i brevlådan.
  3. Du kan därefter logga in med hjälp av personnummer och lösenord.
  4. Sedan kan du av-/omboka tid och kommunicera med oss dygnet runt.

  Informationsöverföringen är skyddad (krypterad)

 • Du betalar endast patientavgift enligt Stockholms läns landsting gällande taxa. Frikort gäller och ingen remiss krävs. Nybesök kostar 200 kr och återbesök 200 kr. Mer information via www.1177.se/stockholm
 • Återbud ska lämnas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud senare än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften ändå. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte. Sena återbud debiteras med 200 kr. Detta gäller även barn under 20 år.

  Du kan lämna återbud på två sätt:

  • Alternativ 1: Telefon: 08-31 02 02 måndag – fredag 08:00-16:00
  • Alternativ 2: Via www.minavårdkontakter.se alltid öppet. Support för Mina vårdkontakter via 08-123 135 00.
 • Väntetiden varierar från 2-4 veckor.
 • Policy för akutbesök hos sjukgymnast

  1. Ring alltid 112 vid akutfall som är livshotande.
   SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige.
  2. Ring 1177 vid akutfall som inte är livshotande.
   Landstingens gemensamma webbplats för råd om vård dygnet runt.
  3. Fysiocenter Odenplan erbjuder akut tid till dig som har remiss från läkare och uppfyller nedanstående kriterier:
   • Nyopererade
   • Barn
   • Akuta skador d.v.s.
    • Nyopererad – t.ex. korsband, ledband, menisk, hälsena, axel.
    • Muskelbristning – t.ex. baksida lår, framsida lår, vad.
    • Idrottsspecifik skada – t.ex. hopparknä, löparknä, ledbandskada/korsbandsskada, simmaraxel, kastaraxel, ljumskbesvär.
    • Stukning/luxation – t.ex. fotled, knäled, axelled.

   Bokning av akut tid sker via tel. 08-31 02 02 måndag – fredag 08:00-16:00 eller via www.minavårdkontakter.se alltid öppet. Support för Mina vårdkontakter via 08-123 135 00.

  4. Tycker du som patient att Fysiocenter Odenplan har för lång väntetid. Då rekommenderas du att boka tid vid en annan sjukgymnastmottagning som du hittar via www.minavårdkontakter.sewww.eniro.sewww.1177.sewww.1177.se/stockholm eller din vårdcentral.
 • Alternativt 1

  Du ringer vår receptionist på tel. 08-31 02 02 som svarar på dina frågor eller hänvisar dig till korrekt person.

  Alternativ 2

  Vi följer strikt sekretesslagen, patientjournallagen, lagen om vårdregister och arkivlagen. Av denna anledning så kommer du som patient endast kunna kommunicera elektroniskt med oss via www.minavårdkontakter.se Support för Mina vårdkontakter via 08-123 135 00.

  Så här fungerar det:

  1. Du ansöker om ett konto i www.minavårdkontakter.se på internet.
  2. Inom 1 dag får du ett lösenord hem i brevlådan.
  3. Du kan därefter logga in med hjälp av personnummer och lösenord.
  4. Sedan kan du av-/omboka tid och kommunicera med oss dygnet runt.

  Informationsöverföringen är skyddad (krypterad)

 • Behöver du tolk närvarande så bokar din fysioterapeut det i samband med ditt besök vid mottagningen.
 • Patienten bokar färdtjänst själv genom att ringa tel. 077-670 01 67, frågor om sjukresor kontakta kundservice på telefon 08-720 80 80. www.fardtjansten.sll.se/sjukresor Om ditt sjukresekort måste laddas av behandlande sjukgymnast innan du besöker mottagningen är det viktigt att du är ute i god tid. Kontakta mottagningen senast sju dagar innan planerat besök för att få ditt sjukresekort laddat.
 • För intyg måste du vanligtvis betala avgift enligt en särskild taxa. Landstingets ordinarie patientavgifter gäller inte för intyg. Högkostnadsskydd gäller inte. Intyg är belagt med mervärdesskatt.
 • Stroke kräver specifik behandling. Du som patient rekommenderas att kontakta Freja Sjukgymnastik som specialiserar sig på neurologiska skador och sjukdomar och kan erbjuda dig bättre vård för denna diagnos än vad vi kan göra. Besöksadress Frejgatan 91, tel. 08-31 90 35.